کارت هدیه
به عزیزانتان «حق انتخاب» هدیه بدهید!

هدیه دادن در تمام دنیا و در بین همه‌ی اقوام و ملل کاری پسندیده و خوشایند است؛ چر اکه هدیه دادن به دوست ‌داشتن‌ها و عشق ورزیدن‌ها کمال می‌بخشد؛ کینه‌ها را دور می‌کند و ارتباط بین آدم‌ها را عمیق می‌کند. اما خریدن هدیه کار ساده‌ای نیست چرا که باید سلیقه‌ی مخاطب را هم در نظر بگیریم. ما یک راه ساده پیشنهاد می‌کنیم تا با صرف زمانی اندک هدیه‌ای مناسب بخرید! با کارت هدیه‌ی سحرخیز به سلیقه‌ی طرف مقابل احترام بگذاریم و به او حق انتخاب بدهیم!
1. قیمت کارت هدیه را انتخاب کنید
یک هدیه‌ی عالی برای دوستت
هدیه‌ای ویژه برای دوستانی ویژه
یک هدیه‌ی مناسب برای گروه دوستانتان
هدیه‌ای دوست‌داشتنی برای خانواده‌ی شما
2. پیام دلخواه خود را بنویسید

فرستنده

گیرنده

کارت هدیه شما بدون تاریخ انقضاست. پس از سفارش هر مقداری که استفاده نشده باشد در کارت باقی می ماند.